ABIABURUAK

 • Lan giroak eta emaitza akademiko positiboak gelakideen arteko harreman positiboak bultzatzen dituzte.
 • Lankidetzaren bidez eta ikasketa interaktiboaren bidez elkarrenganako errespetua irakasten eta ikasten da.
 • Gelako aniztasuna kontuan hartzea beharrezkoa da ikasleen arteko tratu txarrak gerta ez daitezen.
 • Beharrezkoa da arau esplizitua argiak eta koherenteak konpartitzea, guztiok era argian onartzen ditugun arauak.
 • Berdintasuna eta solidaritatea era positiboan eta zabalean sustatzen duen elkarbizitza eredu bat ezartzea komunitate-kideen arteko ardura da, elkarbizitza ez delako inoren ondarea, batera bizi diren guztiena baizik

 

HELBURUAK 2017-21

Bizikidetzaren helburuak berdintasuna eta elkarbizitza eredu dialogikoa gauzatzearen inguruan proposatuta daude.

      1.Eredu dialogikoa sustatzea Zallako Hezkuntza komunitateak adostu duen arauaren inguruan:

Hemen guztiei laguntzen diegu: bakarrik ez egoteko, ikasketetan arrakasta lortzeko eta gatazkak daudenean biktimak defendatzen dituenak defendatuko ditugu.

      2. Indarkeriari eta genero indarkeriari aurrea hartzeko sozializazio eredua sustatzea

                GAIAK

  • Ikaskideen artean adiskidetasun harremanak eta nesken arteko solidaritatea.
  • Indarkeria erabiltzen ez duten pertsonak erakargarritzat jotzea.
  • Tolerantzia 0 jarrera.
  • “Isiltasunaren legea” haustea.
  • Ikaskideak nola defendatu. Biktimaren babestea eta elkartasuna.
  • Maskulinitate ereduak.
  • Berdintasuna, estereotipoak eta genero aurriritziak.
  • Kultura , Gizartea eta sexualitatea. Gizartearen eta lagunen eragina.
  • Adostasuna, intimitatea, Ez da ez jarrera.

      3. Ikasleentzat ingurune segurua sortzeko jardueretan hezkuntza komunitate osoa inplikatzea.

  • Familiekin eta inguruneko elkarte sozio-kulturalekin elkarrizketa eta kolaborazio guneko kolaborazioa sendotzea
  • Hezkuntza komunitatea ikasleen elkarbizitza hobetzen duen arauaren jarraipena bultzatzea eta betearazteko prozesuak martxan jartzea